Funderar du på att sälja din sadel ?

Vi säljer den åt dig, med ett arvode på 20%,
dock lägst 500:-
I butiken kollar vi igenom sadeln och gemensamt sätter ett pris.
Arvodet betalas när sadeln är såld.